TJENESTER

UTREDNING AV EKSISTERENDE KJØKKENDRIFTSammen går vi igjennom hva dere har og hva som bør forbedres,
for en mer økonomisk kjøkkendrift.


- Utstyr

- Bemanning

- Økonomi

- Kompetanse

- Konseptutvikling

- Utviklingsmuligheter

- Produksjonsmetoder


PLANLEGGING AV NYE KJØKKEN


Vi går sammen igjennom, deres visjon for bedriften og
hva som trengs for å alt på plass.Planløsning -

Prosjektering -

Konseptutvikling -

Opplæring -

Kursvirksomhet -

Utarbeide og evaluere tilbud/anbud -

DRIFTSENDRING, KONKURRANSEUTSETTINGTrenger dere endring? Vi går igjennom hvordan ting utføres nå og
hva som må til for å forbedre deres potensiale.
- utviklingsmuligheter

- konseptutvikling

- økonomi

- innføring i nye produksjonsmetoderKURS / OPPLÆRINGSammen går vi igjennom hva dere har og hva som bør forbedres,
for rikere kunnskap og en mer effektiv kjøkkendrift.Kurs i internkontroll IK-MAT -

Produksjonsmetoder -